Fill 1 Fill 1
Programmalijn 1

Ondernemers kennisgedreven aan zet

Met deze pijler werken we aan het vergroten van de innovatiekracht en het internationaliseren van de provincie. Met projecten zoals innovatiescans brengen we kennisvragen in kaart en helpen we ondernemers om te innoveren. Met bezoekersstromenproeven gebruiken we slimme telsensoren om toeristenstromen beter te spreiden over Overijssel. Ook doen we actief onderzoek naar vitaliteit van productaanbod en werken we aan een wendbare arbeidsmarkt.

Ten aanzien van vitaliteit van het productaanbod en een wendbare arbeidsmarkt zijn wij aangesloten bij het ondernemersinitiatief “100% Gastvrij Vechtdal” en wordt  in samenwerking met Camping- en Bungalow Overleg Twente een verkenning uitgevoerd om een vergelijkbaar initiatief op te starten in Twente. Voor wat de energietransitie betreft wordt in afstemming met ondernemers onderzoek gedaan naar toekomstbestendige toepassingen van duurzame energie.

Kennisplatform

De data die we verzamelen en tools voor overheden en ondernemers delen we op ons kennisplatform:

Resultaten

Vitaliteit van het productaanbod

Vitaliteit verblijfsrecreatie

Een vitale verblijfsrecreatieve sector is van groot belang voor een toekomstbestendig aanbod in onze provincie. Om hier inzicht in te krijgen, heeft Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd in opdracht van Gastvrij Overijssel onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de sector. Het rapport gaat in op nagenoeg de gehele provincie, te weten de regio’s Noordwest Overijssel, Salland en Twente. In een eerder onderzoek is namelijk de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in het Vechtdal al onderzocht.

Actualiteit: coronacrisis

Dit onderzoek heeft plaats gevonden voordat de coronacrisis zorgde voor drastische beperkte maatregelen in Nederland. Dit heeft een enorme impact op de sector. Vooral plekken met veel toeristische verhuur of toeristische plaatsen zijn hard geraakt, met name in de kampeersector en bij de groepsaccommodaties. Dit onderzoek geeft een beeld van vóór de crisis. Het maakt het onderzoek enerzijds gedeeltelijk al achterhaald, anderzijds wellicht juist des te actueler, omdat het als een nulmeting beschouwd kan worden van voordat de crisis uitbrak. Het maakt het des te urgenter om met de vitaliteit van de sector aan de slag te gaan.

Vitaliteit dagrecreatie

Met dit onderzoek creëren we meer inzicht in de staat van de dagrecreatie in Overijssel. Hoe vitaal is de sector, welke kansrijke ontwikkelmogelijkheden zien we en hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat de sector gezond blijft? In 2019 is het Vechtdal als pilotregio onderzocht en in het najaar van 2021 wordt de sector in Twente en West-Overijssel in kaart gebracht, zodat er een compleet beeld ontstaat. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Gastvrij Overijssel door Bureau Ruimte en Vrije Tijd.

Vergroten innovatiekracht & internationalisering

In slechts enkele weken tijd hebben 125 ondernemers zich aangemeld voor deelname aan de nieuwe ronde van het innovatietraject van Gastvrij Overijssel: TOTO-2. Hiermee was het programma al snel gevuld. De ondernemers bruisen van energie en ideeën en kunnen niet wachten om aan de slag te gaan. Er is een diverse groep deelnemers uit alle windstreken binnen Overijssel, hotels, campings, outdoorbedrijven en dagrecreatie.

De eerste innovatiescans zijn al besproken met bedrijfsadviseurs van HISWA-RECRON en KHN. Veel van de innovaties richten zich op het verduurzamen van het bedrijf, digitale updates en applicaties, marketing en slimme verbeteringen in het aanbod.

Binnen het TOTO- project worden ook diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Het programma hiervoor volgt binnenkort.

Tijdens TOTO-1 is er ook een innovatiehandboek ontwikkeld met informatie uit alle workshops.

Wendbare arbeidsmarkt

Op het moment van de totstandkoming van het Programma Vrijetijdseconomie 2020-2023 heerste er een tekort aan personeel in de vrijetijdssector, vanwege grote groei. Vanwege de gevolgen van corona klapte de markt voor een groot deel in, waardoor veel werknemers uit de sector zijn gestroomd. Nu er weer beweging komt in de sector, ondervinden veel ondernemers problemen in het aantrekken van personeel. Gastvrij Overijssel richt zich op een wendbare arbeidsmarkt, waaronder door de voorbereiding van studenten bij Saxion Hogeschool en Windesheim Hogeschool. Ook zijn ondernemers uit de Gemeente Hardenberg gezamenlijk een vakschool gestart en richten we ons ook op studenten van het mbo.

Energietransitie

Energietransitie en duurzaamheid zijn voor Gastvrij Overijssel belangrijke thema’s, maar zijn nog niet in een specifiek project belegd. We bevinden ons momenteel in de ontwikkelfase van dit onderdeel van deze programmalijn.

R&D Gastvrij Overijssel

Gastvrij Overijssel voert diverse onderzoeken uit, om op basis van data en strategie, passende tools en adviezen te bieden. Een aantal voorbeelden:

Hotel- zakelijke markt

De zakelijke sector (MICE branche, namelijk de vergaderingen, congressen, beurzen en andere zakelijke bijeenkomsten) is een uitermate belangrijke sector voor onze provincie, zowel voor het imago van een stad of regio als de bestedingen die zakelijke bezoekers met zich meebrengen. Hotels, vergader- en congreslocaties maar ook andere locaties, zoals theaters en kerken, zorgen dat de bezoekerseconomie goed functioneert (zowel leisure als zakelijk) en zorgen zelf ook voor veel werkgelegenheid.

Daarom hebben Gastvrij Overijssel en MarketingOost, in nauwe samenwerking met de provincie, gemeenten, KHN en de Congresregio’s, aan het bureau ZKA Leisure Consultants (ZKA) gevraagd onderzoek te doen. ZKA geeft ons inzicht hoe de markt is opgebouwd en functioneert en wat dit betekent voor de marktruimte. Voor de zakelijke markt zal een extra verdieping plaatsvinden. Hiermee kunnen in de toekomst goed geïnformeerde en juiste besluiten genomen worden.

Monitor bezoekersstromen

In Overijssel trekken hotspots, zoals Giethoorn, de Sallandse Heuvelrug en Lemelerberg meer en meer bezoekers. Het is van belang voor zowel ondernemers, bezoekers als bewoners om deze in goede banen te kunnen leiden en een optimale beleving te kunnen bieden. Ondernemers en overheden uit gebieden die momenteel minder bezoekers trekken, zouden een deel van die bezoekers juist graag willen opvangen. Met de monitor bezoekersstromen maken we het gedrag van bezoekers en piek- en dalmomenten inzichtelijk. Op basis van deze data kunnen afgewogen beslissingen gemaakt worden voor het sturen van bezoekers. Op dit moment doen er meerdere gebieden mee aan de pilot van deze monitor.

Kansenkaart

De kansenkaart is een interactieve kaart waarmee men beleid kan vormgeven gericht op gebieds- en aanbodontwikkeling. De kansenkaart bestaat uit een kaart met alle beschikbare meta- data die relevant is voor de vrijetijdseconomie op Overijsselniveau. Deze kaart is ontwikkeld door Bureau Buiten en MarketingOost.

Leefstijlvinder

De leefstijlvinder maakt het mogelijk voor ondernemers om producten te ontwikkelen, voor gemeenten om gebiedsvisies te schrijven en voor communicatiespecialisten en marketeers een sterke marketingboodschap te schrijven.

Symposium Gastvrij Overijssel

Wil je als ondernemer in de gastvrijheidssector goed personeel vinden én vooral houden, dan is het van belang om hen vooral persoonlijke aandacht te geven en te waarderen. Dat was één van de belangrijkste tips die voortkwam uit het symposium van Gastvrij Overijssel ‘Goed personeel: (G)een probleem.

Wellicht ook interessant

Recreatieve en toeristische routenetwerken
Verbindend landschap
Vermarkting en ontsluiting
Contact
Fill 1