Fill 1 Fill 1
Programmalijn 1

Ondernemers kennisgedreven aan zet

Met deze pijler werken we aan het vergroten van de innovatiekracht en het internationaliseren van de provincie. Met projecten zoals innovatiescans brengen we kennisvragen in kaart en helpen we ondernemers om te innoveren. Met bezoekersstromenproeven gebruiken we slimme telsensoren om toeristenstromen beter te spreiden over Overijssel. Ook doen we actief onderzoek naar vitaliteit van productaanbod en werken we aan een wendbare arbeidsmarkt.

Kennisplatform

De data die we verzamelen en tools voor overheden en ondernemers delen we op ons (vernieuwde) kennisplatform:

Resultaten

Vitaliteit van het productaanbod

Vitaliteit dagrecreatie Twente en West-Overijssel

Met dit onderzoek creëren we meer inzicht in de staat van de dagrecreatie in Overijssel. Hoe vitaal is de sector, welke kansrijke ontwikkelmogelijkheden zien we en hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat de sector gezond blijft? In 2019 is het Vechtdal als pilotregio onderzocht en in het najaar van 2021 is de sector in Twente en West-Overijssel in kaart gebracht, zodat er een compleet beeld bestaat. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Gastvrij Overijssel door Bureau Ruimte en Vrije Tijd.

Bekijk de samenvatting en alle resultaten hier:

Vergroten innovatiekracht & internationalisering

Het TOTO-2 programma is een groot succes. Een diverse groep aan ondernemers, uit alle windstreken binnen Overijssel, van hotels, campings, outdoorbedrijven en dagrecreatie, zijn door het programma ondersteund om te innoveren!

Er werden innovatiescans uitgevoerd, gevolgd door advies van bedrijfsadviseurs van HISWA-RECRON en KHN. Met veel energie zijn de ondernemers met hun ideeën aan de slag gegaan. Veel van de innovaties richten zich op het verduurzamen van het bedrijf, digitale updates en applicaties, marketing en slimme verbeteringen in het aanbod.

Binnen het TOTO-project worden ook diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd.

Tijdens TOTO-1 is er ook een innovatiehandboek ontwikkeld met informatie uit alle workshops:

TOTO voor groepsaccommodaties

Gastvrij Overijssel heeft op verzoek van de Provincie Overijssel een vernieuwd innovatieprogramma opgezet voor toeristische bedrijven met groepsaccommodaties als economische hoofdactiviteit. Groepsaccommodaties met overnachtingsmogelijkheden hebben namelijk in de afgelopen covid-periode bovengemiddeld omzetverlies geleden. We gaven daarom Overijsselse ondernemers de kans een innovatietraject te starten, met een voucher van maximaal € 7.500,- als uitgangspunt. Bij innovaties kun je denken aan het verbeteren van een online strategie, focus op de internationale markt, duurzaamheid, automatisering, dynamic pricing, nieuwe klantengroepen, hospitality concepten en herinrichting.

Gastvrij Overijssel congres 2022

Op 24 oktober 2022 vond hét najaarscongres van Gastvrij Overijssel plaats, waarin relevante thema’s op het vlak van digitalisering aan bod kwamen. Een verslag van de bijeenkomst lees je hier:

Gastvrij Overijssel congres 2023

Noteer vast in uw agenda: Het najaarscongres van Gastvrij Overijssel in 2023 vindt plaats op dinsdag 21 november. Hierin worden ondernemers bijgepraat over toekomstbestendig ondernemen in de vrijetijdssector en worden de innovatie awards uitgereikt.

Nadere informatie en het programma volgen.

Wendbare arbeidsmarkt

Op het moment van de totstandkoming van het Programma Vrijetijdseconomie 2020-2023 heerste er een tekort aan personeel in de vrijetijdssector, vanwege grote groei. Vanwege de gevolgen van corona klapte de markt voor een groot deel in, waardoor veel werknemers uit de sector zijn gestroomd. Nu er weer beweging komt in de sector, ondervinden veel ondernemers problemen in het aantrekken van personeel. Gastvrij Overijssel richt zich op een wendbare arbeidsmarkt, waaronder door de voorbereiding van studenten bij Saxion Hogeschool en Windesheim Hogeschool. Ook zijn ondernemers uit de Gemeente Hardenberg gezamenlijk een vakschool gestart en richten we ons ook op studenten van het mbo.

Ten aanzien hiervan en van de vitaliteit van het productaanbod zijn wij aangesloten bij het ondernemersinitiatief “100% Gastvrij Vechtdal” en wordt in samenwerking met Camping- en Bungalow Overleg Twente een verkenning uitgevoerd om een vergelijkbaar initiatief op te starten in Twente

Energietransitie

Energietransitie en duurzaamheid zijn voor Gastvrij Overijssel belangrijke thema’s, maar zijn nog niet in een specifiek project belegd. We bevinden ons momenteel in de ontwikkelfase van dit onderdeel van deze programmalijn. Zo wordt er in afstemming met ondernemers onderzoek gedaan naar toekomstbestendige toepassingen van duurzame energie. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het najaarscongres.

R&D Gastvrij Overijssel

Gastvrij Overijssel voert diverse onderzoeken uit, om op basis van data en strategie, passende tools en adviezen te bieden. Een aantal voorbeelden:

Onderzoek verborgen accommodaties

Er heerst het beeld dat er steeds meer kleinschalig logiesaanbod in de provincie Overijssel ontstaat, zoals Bed & Breakfast, toeristisch verhuur van woningen (waaronder Airbnb) en als specifiek onderdeel daarvan de boerderijkamers. Kenmerkend voor dit kleinschalige logiesaanbod is dat het meestal een ondergeschikt karakter heeft ten opzichte van een hoofdfunctie. Voor veel eigenaren is kleinschalige logies een nevenactiviteit die vaak niet jaarrond plaatsvindt.

Echter, er is geen goed beeld bij de exacte omvang en samenstelling van dit kleinschalige logiesaanbod. Vanuit Gastvrij Overijssel / KHN is er daarom behoefte aan meer inzicht. Ofwel, een objectief totaalbeeld is nodig. Het objectiveren is de eerste fase. Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe de wet-en regelgeving van dit kleinschalige logiesaanbod zich verhoudt tot het bedrijfsmatige/commerciële aanbod als hotels of (geclusterde) vakantiewoningen. Is er een gelijk speelveld voor alle vormen van logies?

Hier wordt door Ginder en MarketingOost onderzoek naar gedaan. De resultaten publiceren we binnenkort.

Watersport onderzoek

Gastvrij Overijssel heeft deelgenomen in het landelijke onderzoek naar de motivatie, gedrag en profiel van de watersporter in Nederland.

Het algemene rapport en aanbevelingen staan online.

Monitor bezoekersstromen

Met de Monitor Bezoekersstromen dragen we bij aan Overijssel als bewuste bestemming. Door bezoekersaantallen en -gedrag te voorspellen kunnen destinatiemarketingorganisaties, bezoekers en ondernemers afgewogen beslissingen nemen om de vrijetijdseconomie in balans te houden. Die voorspellingen kunnen gemaakt worden op basis van historische en actuele data. Zoals in vrijwel iedere sector, groeit ook in de vrijetijdseconomie het gebruik van data steeds meer. Dit is in het belang van zowel provincies en gemeenten als bewoners en bezoekers van een bepaald gebied. Want als je weet hoe recreanten zich door een gebied bewegen en op welke momenten, dan kun je er ook op sturen dat piekdruktes worden voorkomen, dat kansen in rustige gebieden beter worden gegrepen en dat bezoekers passende suggesties geboden krijgen.

In een serie van acht artikelen leggen we uit hoe dit werkt.

Datahub

Binnen de vrijetijdseconomie willen we steeds meer datagedreven werken. Om deze reden hebben we de Datahub vrijetijdseconomie Overijssel gerealiseerd. In de Datahub is een overzicht van alle beschikbare en herbruikbare data van de vrijetijdseconomie van MarketingOost en betrokken partners te vinden. De data zijn onderverdeeld in vier thema’s waarin gezocht kan worden: Cultuur, Natuur, Infrastructuur en Vrijetijdseconomie. Hiernaast kunt u data van specifieke onderzoeken vinden met de thema’s Kansenkaart, Routenetwerken & Regiomonitor.

Kansenkaart

De kansenkaart is een interactieve kaart waarmee beleid kan worden vormgeven gericht op gebieds- en aanbodontwikkeling. Dit informatieproduct bestaat uit kaartlagen met alle beschikbare data  (die relevant is voor de vrijetijdseconomie op Overijsselniveau). De app beschrijft welke (combinaties van) locaties, marktsegmenten en type bedrijven de komende decennia kansrijk zijn in de regio.

Om duidelijk te maken wat je met de kansenkaart kunt is er een case uitgewerkt voor Zwolle en voor Hof van Twente is er een analyse gedaan naar toeristische en recreatieve data en welke kansen daaruit komen. Hierbij is er ook een eigen kansenkaart ontwikkeld.

Leefstijlvinder

De Leefstijlvinder maakt het mogelijk voor ondernemers om producten te ontwikkelen, voor gemeenten om gebiedsvisies te schrijven en voor communicatiespecialisten en marketeers een sterke marketingboodschap te schrijven. In 2021 is er een landelijk onderzoek gedaan naar de natuurbeleving van de Leefstijlen. Hierover is een kennissessie gehouden (terug te kijken via YouTube) en zijn toolkits ontwikkeld. In 2022 is er verdiepend onderzoek gedaan naar de cultuur- en erfgoedbeleving.

Ook worden er regelmatig online kennissessies gegeven over de toepassing van de Leefstijlvinder. Er is al een sessie geweest over vitale steden en onlangs over verblijfsrecreatie.

Wellicht ook interessant

Recreatieve en toeristische routenetwerken
Verbindend landschap
Vermarkting en ontsluiting
Contact
Fill 1