Fill 1 Fill 1
Programmalijn 2

Verbindend landschap

Met deze pijler werken we aan groene gebiedsontwikkeling. Met natuur-inclusief ondernemen zetten we in op groener ondernemen, met stimulerende regelingen en aandacht voor biodiversiteit. Met (be)leefbaar landschap helpen we het verhaal van ons landschap te vertellen. En we zetten natuur in als middel om mensen gezonder en gelukkiger te maken, bijvoorbeeld door toeristische landschapsontwikkeling met zorgdoelgroepen te stimuleren. En door concrete samenwerkingen tussen ondernemers, zorgpartijen en specifieke locaties verder uit te bouwen.

Resultaten

Groene gebiedsontwikkeling

Gastvrij Overijssel werkt aan het opzetten van groene netwerken per deelregio van Overijssel. We ondersteunen ondernemers uit de vrijetijdssector die aan de slag willen met groen; binnen hun eigen bedrijf of bij het betrekken van de groene omgeving. Zo kunnen camping- of hoteleigenaren hun eigen terrein vergroenen of kan een restauranteigenaar een wandelroute uitzetten in de buurt van zijn restaurant, waarin bezoekers wat kunnen leren over de natuur in de directe omgeving. We inspireren ondernemers en helpen ondernemers elkaar te inspireren. Zo hebben we een webinar georganiseerd waarin twee ondernemers hebben toegelicht hoe zij op hun camping aan de slag zijn gegaan met biodiversiteit.

Natuurinclusief ondernemen

Gastvrij Overijssel heeft ondernemers geholpen met het vergroenen van hun bedrijf middels de Groene subsidie. Met deze subsidie konden ondernemers advies inwinnen over het vergroenen van de entree van het bedrijf of de opzet van een duurzaam bedrijfsnatuurplan.

Beleefbaar en leesbaar landschap

Gebieden hebben stuk voor stuk hun eigen ontstaansgeschiedenis. Deze brengen we boven water door een landschapsbiografie op te stellen. Tot nu toe hebben we dit gedaan voor het Vechtdal, Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en het Twents Reggedal. Samen met ondernemers brengen we de informatie bij elkaar, zodat zij er vervolgens zelf mee aan de slag kunnen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van routes en gidsen met cultuurhistorische elementen en storytelling. Op deze manier kunnen zij de beleving van bezoekers van hun gebied verrijken.

Natuur en gezondheid

We staan nog aan de start van dit element van deze programmalijn. We zien kansen voor het inzetten van het landschap en de natuur als therapeutische omgeving. We zoeken hierin de samenwerking op met ondernemers en zorginstanties.

Contact
Fill 1