Innovatie & Subsidie

We zetten de actuele subsidies voor ondernemers en overheden ten behoeve van vrijetijdseconomie op een rij. Vergroening en innovatie zijn belangrijke speerpunten voor het verbeteren van de vrijetijdseconomie.

Groene subsidies

Versterken groene uitstraling toeristische bedrijven

De kwaliteit van de groene omgeving in Overijssel is hèt visitekaartje vanuit de vrijetijdseconomie naar haar gasten. De vele campings, hotels e.a. presenteren zich binnen die groene omgeving zeer verschillend. Gastvrij Overijssel wil graag de kwalitatieve (groene – landschappelijke) uitstraling van deze VTE-bedrijven verbeteren. Daarom is deze stimuleringsregeling ontworpen – de Groene entree -, met een maximale bijdrage van € 4.900,-.

Voucherregeling en bedrijfsnatuurplan

De kwaliteit van de groene omgeving in Overijssel is hèt visitekaartje vanuit de vrijetijdseconomie naar haar gasten. De vele campings, hotels e.a. presenteren zich binnen die groene omgeving zeer verschillend. Gastvrij Overijssel en Natuur voor Elkaar (provinciaal programma) willen graag de kwalitatieve (groene – landschappelijke) uitstraling van deze VTE-bedrijven verbeteren en kansen die zich voordoen voor het versterken van biodiversiteit op en rond deze bedrijven verzilveren.

Natuur op het toeristisch erf

Natuur en landschap zijn belangrijk voor uw toeristische gasten. Vaak is het één van de belangrijke redenen om voor een toeristische locatie te kiezen. En wat hebben we mooie landschappen en iconische natuur in Overijssel!

Vanuit de provincie Overijssel is er een stimuleringsprogramma voor natuurinclusief ondernemen: Natuur voor Elkaar. Vanuit Gastvrij Overijssel, het samenwerkingsverband van de (toeristische) branche- en natuurorganisaties, werken we samen met de provincie aan dit project.

Gaat u serieus aan de slag met (kwetsbare) natuur op uw erf? Natuur voor Elkaar en Gastvrij Overijssel ondersteunen vijf bedrijven kosteloos met advies. Bovendien zijn er vanuit de provincie extra mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij uw ‘groene’ ambities.

Innovatiesubsidie Groepsaccommodaties Overijssel

Op verzoek van de Provincie Overijssel heeft Gastvrij Overijssel een vernieuwd innovatieprogramma opgezet voor toeristische bedrijven met groepsaccommodaties als economische hoofdactiviteit. De innovatiesubsidie Groepsaccommodaties Overijssel is vol, nieuwe inschrijvingen worden op de reservelijst geplaatst.

TOTO-2: Innovatievoucher

Het Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers deel 2(TOTO=2), een innovatieprogramma voor toeristische ondernemers, is helaas vol. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Contact
Fill 1