Fill 1 Fill 1
Programmalijn 4

Recreatieve en toeristische routenetwerken

Group 10 21 september 2021

Met deze pijler werken we stapsgewijs toe naar een eenduidige en provincie-brede werkwijze voor beheer, onderhoud en verdere ontwikkeling van routenetwerken. De netwerken dragen bij aan een gastvrije en beleefbare provincie, een betere beleving van de regio en meer vitaliteit – voor bezoekers én bewoners. Naast beheer en onderhoud zorgen we voor de doorontwikkeling en digitalisering van de routenetwerken, onder andere door een eenduidig systeem voor de gebruiker te creëren. Ook bouwen we aan een integrale aanpak voor het versterken van de fietscommunity.

Resultaten

Recreatieve en toeristische routenetwerken

In deze programmalijn richten we ons op het beheren, doorontwikkelen en digitaliseren van diverse routenetwerken, voor zowel fietsers, wandelaars, waterrecreanten, ruiters als autobestuurders. De komende periode werken we aan de organisatie en financiering van deze programmalijn. Dit is wenselijk voor educatie, bereikbaarheid en verspreiding van bezoekers en inwoners. De laatste hand wordt gelegd aan een investeringsprogramma voor toekomstbestendige routenetwerken in afstamming met Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel.

Routebureaus

In Overijssel zijn er drie organisaties die zich bezig houden met de recreatieve routenetwerken (fietsen, mtb, wandelen, paardrijden, kanoën):

365 Dagen Fietsen in Overijssel

Stichting 365 Dagen Fietsen in Overijssel heeft passie voor de fiets. Zij werkt aan een sterke community waar de fiets centraal staat. Dit gebeurt door het aanjagen, verbinden en regisseren van fietsinitiatieven en –beleid. Zodat meer bewoners en bezoekers van Overijssel op de fiets stappen en hierdoor gelukkiger, gezonder en productiever zijn!

Gastvrij Overijssel en 365 Dagen Fietsen in Overijssel werken intensief samen zodat de voordelen die ‘de fiets’ biedt optimaal worden benut. Meer informatie is te vinden op de site van 365 Dagen Fietsen in Overijssel.

Contact
Fill 1