Fill 1 Fill 1
Programmalijn 4

Recreatieve en toeristische routenetwerken

Met deze pijler werken we stapsgewijs toe naar een eenduidige en provincie-brede werkwijze voor beheer, onderhoud en verdere ontwikkeling van routenetwerken. De netwerken dragen bij aan een gastvrije en beleefbare provincie, een betere ontsluiting van de regio en meer vitaliteit – voor bewoners én bezoekers. Naast beheer en onderhoud zorgen we voor de doorontwikkeling en digitalisering van de routenetwerken, onder andere door een eenduidig systeem voor de gebruiker te creëren.

Resultaten

Recreatieve en toeristische routenetwerken

In deze programmalijn richten we ons op het beheren, doorontwikkelen en digitaliseren van diverse routenetwerken, voor zowel fietsers, wandelaars, waterrecreanten als ruiters. Er is een investeringsprogramma opgezet ten behoeve van het toekomstbestendig maken van de routenetwerken in onze provincie, in afstemming met de Overijsselse gemeenten, de regionale routebureaus van Overijssel en de provincie Overijssel. Van de gebruikers van de routenetwerken is 80% tot 85% inwoner van Overijssel!

Overijssel kent ruim 20.000 km aan prachtige routes die inwoners en bezoekers van de provincie laten genieten van de regio. De drie regionale routebureaus van Overijssel houden dit netwerk aan bewegwijzering samen met meer dan 350 vrijwilligers in stand. Op zich heeft Overijssel dit alles erg goed voor elkaar, maar de vraag is of de drie regionale routebureaus (Noordwest-Overijssel, Salland en Twente) de kwaliteit blijvend kunnen borgen.

Er zijn namelijk structureel onvoldoende middelen om de huidige hoge kwaliteit van de routenetwerken in de toekomst te behouden. In het verleden zijn de kosten voor instandhouding een gezamenlijke verantwoordelijkheid geweest van de gemeenten en de provincie (vanuit de toeristische portefeuille). De aankomende tijd willen we met de provincie in gesprek over een hernieuwde betrokkenheid, vanuit een breder thematisch perspectief dan voorheen. Routenetwerken zijn immers een middel, het onderliggende doel is de optelsom van natuur- en landschapsbeleving, woon- en leefkwaliteit, vitaliteit en gezondheid van de inwoners en brede welvaart. Goed beschouwd zijn de recreatief-toeristische routenetwerken van de drie Overijsselse regio’s feitelijk onderdeel van de gemeentelijke én provinciale infrastructuur als geheel. Daarmee behoren de hier bedoelde routenetwerken tot het gezamenlijke takenpakket van de Overijsselse gemeenten én de Provincie.

365 Dagen Fietsen in Overijssel

Stichting 365 Dagen Fietsen in Overijssel heeft passie voor de fiets. Zij werkt aan een sterke community waar de fiets centraal staat. Dit gebeurt door het aanjagen, verbinden en regisseren van fietsinitiatieven en –beleid. Zodat meer bewoners en bezoekers van Overijssel op de fiets stappen en hierdoor gelukkiger, gezonder en productiever zijn!

Gastvrij Overijssel en 365 Dagen Fietsen in Overijssel werken intensief samen zodat de voordelen die ‘de fiets’ biedt, optimaal worden benut. Meer informatie is te vinden op de site van 365 Dagen Fietsen in Overijssel.

Contact
Fill 1