Fill 1 Fill 1
Programmalijn 4

Recreatieve en toeristische routenetwerken

Met deze pijler werken we stapsgewijs toe naar een eenduidige en provincie-brede werkwijze voor beheer, onderhoud en verdere ontwikkeling van routenetwerken. De netwerken dragen bij aan een gastvrije en beleefbare provincie, een betere ontsluiting van de regio en meer vitaliteit – voor bewoners én bezoekers. Naast beheer en onderhoud zorgen we voor de doorontwikkeling en digitalisering van de routenetwerken, onder andere door een eenduidig systeem voor de gebruiker te creëren.

Resultaten

Recreatieve en toeristische routenetwerken

In deze programmalijn richten we ons op het beheren, doorontwikkelen en digitaliseren van diverse routenetwerken, voor zowel fietsers, wandelaars, waterrecreanten als ruiters. De laatste hand wordt gelegd aan een investeringsprogramma voor toekomstbestendige routenetwerken, in afstemming met Overijsselse gemeenten én de provincie Overijssel.

Overijssel kent ruim 20.000 km aan prachtige routes die inwoners en bezoekers van de provincie laten genieten van de regio. De drie routebureaus in Overijssel houden dit netwerk aan bewegwijzering samen met meer dan 350 vrijwilligers in stand. Dat heeft Overijssel ontzettend goed voor elkaar, maar de vraag is hoe lang de drie regionale routebureaus (Noordwest-Overijssel, Salland en Twente) die kwaliteit nog kunnen leveren. Er zijn namelijk structureel onvoldoende middelen om de huidige hoge kwaliteit van de routenetwerken in de toekomst te waarborgen. In het verleden werden de kosten voor instandhouding namelijk door de gemeenten én de provincie gezamenlijk gedragen. Inzet is om de provincie wéér financieel te laten participeren, vanuit een breder thematisch perspectief dan voorheen, denk hierbij aan thema’s als natuur- en landschapsbeleving, woon- en leefkwaliteit, vitaliteit, gezondheid en brede welvaart.

365 Dagen Fietsen in Overijssel

Stichting 365 Dagen Fietsen in Overijssel heeft passie voor de fiets. Zij werkt aan een sterke community waar de fiets centraal staat. Dit gebeurt door het aanjagen, verbinden en regisseren van fietsinitiatieven en –beleid. Zodat meer bewoners en bezoekers van Overijssel op de fiets stappen en hierdoor gelukkiger, gezonder en productiever zijn!

Gastvrij Overijssel en 365 Dagen Fietsen in Overijssel werken intensief samen zodat de voordelen die ‘de fiets’ biedt, optimaal worden benut. Meer informatie is te vinden op de site van 365 Dagen Fietsen in Overijssel.

Contact
Fill 1