Fill 1 Fill 1
Programmalijn 3

Vermarkting en ontsluiting

Met deze pijler streven we ernaar de groei van toerisme in goede banen leiden. We kijken gericht wanneer we producten in de markt gaan zetten en richting welke doelgroep. Daarbij richten we ons op inkomend én binnenlands toerisme. We doen gerichte investeringen. Zo blijft het budget voor ‘leisure nationaal’ stabiel, vergroten we het budget voor ‘leisure internationaal’, en zetten we een bescheiden budget in voor ‘zakelijk nationaal’. We maken onder andere gebruik van een online benadering, inclusief PR en influencer marketing en werken nauw samen met relevante partners om ook de internationale markt te bereiken.

Resultaten

Deze programmalijn zet zich in op de vermarkting van Overijssel op nationaal en internationaal niveau. Op nationaal niveau is de laatste jaren ingezet op het vermarkten van Overijssel door middel van VisitOost (www.visitoost.nl). Dit doen we gericht op doelgroepen uit de Leefstijlvinder. In deze regio-overstijgende aanpak wordt Overijssel vermarkt bij de Inzichtzoeker en bij de Plezierzoeker. We zetten daar met name in op seizoensverlenging, het creëren van top-of-mind awareness voor Overijssel als vakantiebestemming, een positieve attitude tegenover Overijssel als vakantiebestemming en interesse om Overijssel zelf te ontdekken. Via diverse campagnes en subcampagnes wordt het aanbod van Overijssel in de etalage gezet, om de doelgroep zo te trekken in de Oriëntatie- en Inspiratiefase van de customer journey. Met het communicatieconcept Overijssel Verrijkt je wordt ingespeeld op de meest verrassende provincie van Nederland.

Op internationaal niveau is er de Hanzestedenlijn die we oppakken in samenwerking met Gelderland en het NBTC. Deze lijn richt zich op de Vlaamse en Duitse markt.

Daarnaast voeren we op internationaal niveau vanuit Overijssel ook andere brede campagnes richting de Duitse markt.

Focus

  • In 2020 lag de nadruk qua campagne op de nationale VisitOost-campagne en het opzetten van de internationale campagnes.
  • In 2021 lag de nadruk qua nationale campagne op doelgerichte campagnes, het stimuleren van boekingen buiten de coronapieken. Binnen de internationale campagne ligt de nadruk op de verdere uitwerking van District Oost.
  • In 2022 ligt de nadruk qua nationale branding op het stabiliseren van het bereik met een aftrap van het toeristisch seizoen en een always-on campagne. Daarnaast moet er in 2022 een integrale brandingsstrategie liggen waarbij alles samenkomt.
  • In 2023 moet de nationale campagne op peil zijn en blijven. Met betrekking tot internationale branding moet de integrale brandingsstrategie zijn vruchten afwerpen. Er komt meer nadruk te liggen op het inspireren van de inwoners van Overijssel met uitjes in hun eigen provincie.

Rapportages

Via de rapportagepagina’s kun je op ieder moment de statistieken bekijken. Per kwartaal werken wij de resultaten bij. Zo meten wij het bereik van onze platformen en hoeveel conversies dit bereik oplevert. Ook het bereik van persuitingen en de resultaten van social media en advertising campagnes worden strak gemonitord, zodat we kunnen bijsturen waar nodig. We delen onze mijlpalen en een planning van komende uitingen of campagnes.

Bekijk de resultaten hier:

Contact
Fill 1