Fill 1 Fill 1
Programmalijn 3

Vermarkting en ontsluiting

Met deze pijler streven we ernaar de groei van toerisme in goede banen leiden. We kijken gericht wanneer we producten in de markt gaan zetten en richting welke doelgroep. Daarbij richten we ons op inkomend én binnenlands toerisme. We doen gerichte investeringen. Zo blijft het budget voor ‘leisure nationaal’ stabiel, vergroten we het budget voor ‘leisure internationaal’, en zetten we een bescheiden budget in voor ‘zakelijk nationaal’. We maken onder andere gebruik van een online benadering, inclusief PR en influencer marketing en werken nauw samen met relevante partners om ook de internationale markt te bereiken.

Resultaten

Deze programmalijn zet zich in op de vermarkting van Overijssel op nationaal en internationaal niveau. Op nationaal niveau is de laatste jaren ingezet op het vermarkten van Overijssel door middel van VisitOost (www.visitoost.nl). Dit doen we gericht op doelgroepen uit de Leefstijlvinder. In deze regio-overstijgende aanpak wordt Overijssel vermarkt bij de Inzichtzoeker en bij de Plezierzoeker. We zetten daar met name in op seizoensverlenging. Via diverse campagnes en subcampagnes wordt het aanbod van Overijssel in de etalage gezet, om de doelgroep zo te trekken in de Orientatie- en Inspiratiefase van de customer journey. Met het communicatieconcept Overijssel Overheerlijk On-Nederlands wordt ingespeeld op de onontdekte plekken in Overijssel die je gewoon in Nederland vindt en waarvoor je niet naar het buitenland hoeft.

Op internationaal niveau is er de Hanzestedenlijn die we oppakken in samenwerking met Gelderland en het NBTC. Deze lijn richt zich op de Vlaamse en Duitse markt.

Daarnaast voeren we op internationaal niveau vanuit Overijssel breed campagnes richting de Duitse markt en wordt er op dit moment gewerkt aan een integraal concept in samenwerking met Gelderland.

Focus

  • In 2020 lag de nadruk qua campagne op de nationale VisitOost-campagne en het opzetten van de internationale campagnes.
  • In 2021 ligt in de nationale campagne de nadruk op het verder uitwerken van de overige fases binnen de customer journey (in plaats van enkel de fase oriënteren/inspireren). Binnen de internationale campagne ligt de nadruk op de verdere uitwerking van District Oost.
  • In 2022 ligt de nadruk op internationale branding. In dat jaar moet er een integrale brandingsstrategie liggen waarbij alles samenkomt.
  • In 2023 moet de nationale campagne op peil zijn en blijven. Met betrekking tot internationale branding moet de integrale brandingsstrategie zijn vruchten afwerpen.
Contact
Fill 1