Netwerkorganisatie voor vrijetijdseconomie

Als netwerkorganisatie voor de Overijsselse vrijetijdseconomie bepalen we samen met alle betrokken toeristische marktpartijen de regionale agenda en helpen we ondernemers en overheden om Overijssel verder te ontwikkelen. Als fraaie bestemming voor bezoekers uit binnen- en buitenland, als kansrijk marktgebied voor bedrijven en als heerlijk leefgebied voor bewoners.

Ons netwerk is onze kracht. Onze verregaande samenwerking op provinciaal niveau is onderscheidend binnen Nederland. Brancheorganisaties, terrein beherende organisaties, natuur- en milieuorganisaties, marketing- en uitvoeringsorganisaties en kennisinstellingen. We trekken op vanuit gezamenlijke doelen, ieder met zijn eigen inbreng, expertise en ervaring.

Onze speerpunten
Ondernemers kennisgedreven aan zet

We werken aan het vergroten van de innovatiekracht en het internationaliseren van de provincie. Met projecten zoals innovatiescans brengen we kennisvragen in kaart en helpen we ondernemers om te innoveren. Met bezoekersstromenproeven gebruiken we slimme telsensoren om toeristenstromen beter te spreiden over Overijssel. Ook doen we actief onderzoek naar vitaliteit van productaanbod en werken we aan een wendbare arbeidsmarkt.

Fill 1 Meer informatie
Verbindend landschap

Met natuur-inclusief ondernemen zetten we in op groener ondernemen, met stimulerende regelingen en aandacht voor biodiversiteit. Met (be)leefbaar landschap helpen we het verhaal van ons landschap te vertellen. We zetten natuur in als middel om mensen gezonder en gelukkiger te maken, bijvoorbeeld door toeristische landschapsontwikkeling met zorgdoelgroepen te stimuleren. We stimuleren samenwerkingen tussen ondernemers, zorgpartijen en specifieke locaties.

Fill 1 Meer informatie
Vermarkting en ontsluiting

We streven ernaar de groei van toerisme in goede banen leiden door gericht te bepalen welke producten we richting welke doelgroep in de markt gaan zetten. We doen gerichte investeringen voor de nationale, internationale en zakelijke markt. We maken onder andere gebruik van een online benadering, inclusief PR en influencer marketing en werken nauw samen met relevante partners om ook de internationale markt te bereiken.

Fill 1 Meer informatie
Recreatieve en toeristische routenetwerken

We werken stapsgewijs toe naar een eenduidige en provincie-brede werkwijze voor beheer, onderhoud en verdere ontwikkeling van routenetwerken. De netwerken dragen bij aan een gastvrije en (be)leefbare provincie en meer vitaliteit – voor bezoekers én bewoners. Naast beheer en onderhoud zorgen we voor de doorontwikkeling en digitalisering van de routenetwerken.

Fill 1 Meer informatie
Fill 1
Fill 1
Contact
Fill 1