Fill 1 Fill 1

Toekomst bruisende binnensteden en dorpskernen Overijssel

Group 10 13 februari 2023

Een dorpskern of binnenstad moet fungeren als de huiskamer van de omgeving: dit was een veelgehoorde opmerking op 6 februari in de Zwarte Silo in Deventer. Op deze avond organiseerden Retail Platform Overijssel (RPO), INRetail, de Retailagenda, de provincie Overijssel en partners een symposium met als thema ‘De toekomst van bruisende binnensteden & dorpskernen in Overijssel’. Diverse experts werden aan het woord gelaten over hun visie op dit thema, lees hieronder onze korte terugblik over de rol van de vrijetijdseconomie binnen dit belangrijke onderwerp.

 

Beleving & een brede publieke functie
Marc Evers van INRetail besprak in zijn presentatie onder andere de sociale meerwaarde van de Overijsselse centra. De uitdagingen zijn in de toekomst onverminderd groot: was het acht jaar geleden de leegstand die verminderd moest worden, is het nu het gegeven dat een binnenstad meer nodig heeft dan alleen de winkels en de horeca. Daarmee werd niet bedoeld dat deze van het toneel moeten verdwijnen, maar dat lokale samenwerking tussen deze en andere partijen van belang is. Partijen die deel uitmaken van de vrijetijdseconomie, staan samen voor één gemeenschappelijk doel: de stad-, en dorpskern als beleving en met (behoud van) een brede publieke functie.

De rol van de vrijetijdseconomie
Afsluitend werden er in drie groepen korte panelgesprekken gehouden, waarin vanuit diverse perspectieven belangrijke thema’s werden besproken. Op het thema ‘Gastvrijheid, toerisme en verblijven’ werd ingezoomd door Bianca Veneklaas (Camping De Holterberg & HISWA-RECRON), Rob Bults (Zwolle Unlimited), Jurgen van Workum (Hotel Finch – boutique hotel) en Evelyn Borgsteijn (Marketing Oost). In dit gesprek werden een aantal boodschappen namens de vrijetijdseconomie benadrukt: zo gaf Bianca Veneklaas aan hoe belangrijk het is om het aandeel van de periferie niet te onderschatten wanneer je een stad-, en dorpskern (door) ontwikkelt. Het zijn juist ook de mensen uit de omgeving die de stad kleuren. Evelyn Borgsteijn antwoordde op de vraag of in de verschillende streken van Overijssel voldoende gebruik wordt gemaakt van kennis en van de marketing die MarketingOost verzorgt? Zij gaf dat dat soms nog te weinig gebeurt. Enerzijds zien we nog te vaak de binnensteden op een eilandje, zonder de context er omheen te bekijken. Anderzijds is het soms te weinig duidelijk waar je de winst uit kunt halen. Ook benadrukte ze dat bezoekers de kernen versterken, maar dat je wel moet nadenken over welke bezoekers je eigenlijk wilt trekken en of die ook matchen met de mensen die er wonen en hoe deze allemaal passen binnen het DNA van zo’n stad-, en dorpskern. Je moet dan nadenken wat je biedt en hoe dat zich verhoudt tot omliggende kernen of gebieden die zouden kunnen concurreren. Hiermee werd ook een belangrijk terugkerend onderwerp aangeraakt, namelijk het belang van onderzoek doen, kennis delen en beleid hierop aanpassen.

Wanneer men kijkt naar de toekomst staat vast dat ook in 2023 er grote maatschappelijke thema’s spelen. Wanneer er gekeken wordt naar de oplossingen is hierin ook voor het hart van een stad of dorp een rol weggelegd, met aandacht voor de bezoeker en de bewoner: want wanneer er geïnvesteerd wordt in de kern van een binnenstad of dorp, investeert men direct in wonen, werken en recreëren.

Voor een mooie sfeerimpressie van de avond kun je aftermovie in de post hieronder bekijken:

 

Wellicht ook interessant

Subsidie
Presentaties bijeenkomsten innovatieprogramma TOTO-2
Subsidie
Natuurlijk en groen ondernemen - inspiratie en stappenplan
Contact
Fill 1