Fill 1 Fill 1

Resultaten en speerpunten Gastvrij Overijssel 2020-2021

De vrijetijdssector heeft zich in 2020 en 2021 van een veerkrachtige kant laten zien. De maatregelen vanwege corona versterkten de uitdagingen in de sector. De sector kon in 2020 minder tot geen bezoekers ontvangen. Kijk je nu, anno 2021, naar vrijetijdsondernemers in Overijssel, dan zie je een veerkrachtige sector die het hoofd goed boven water heeft weten te houden. Dit ondanks dat veel Duitse gasten dit jaar niet naar Overijssel mochten/konden afreizen. Weliswaar heeft de sector zich als geheel kunnen herpakken, een deelsector als groepsaccommodaties en individuele bedrijven in de horeca maken nog steeds een zeer moeilijke tijd door. 

Alle 30 deelnemende partijen aan Gastvrij Overijssel hebben vanaf het begin van deze crisis samengewerkt om de negatieve corona-effecten te minimaliseren. Dit gebeurde zowel op politiek niveau als in een praktische voorlichting aan de ondernemers over de veelvuldig veranderende corona wetgeving. Gastvrij Overijssel is daarmee een uniek samenwerkingsverband in Nederland gebleken dat in staat was om snel te schakelen en de sector te ondersteunen. Met het toenemende economische belang van toerisme neemt ook de bijdrage toe voor maatschappelijke opgaves, werkgelegenheid (6%), natuurbehoud en leefbaarheid van de omgeving. Uiteraard liggen de coronaproblemen nog steeds niet achter ons en moet de sector inspelen op blijvend veranderend toeristengedrag en nieuwe (duurzaamheid) trends en ontwikkelingen. 

Om deze positieve ontwikkelingen in stand te houden, is een blijvende investering nodig van de provincie. Toeristische ondernemers hebben vanwege hun beperkte schaalgrootte immers geen eigen R&D afdeling waardoor innovatieve samenwerking moet worden georganiseerd. Gastvrij Overijssel neemt daarin graag het initiatief en zorgt ervoor dat kennis wordt gedeeld en innovaties versneld. Op dit moment werken al ruim 200 toeristische bedrijven samen in de verschillende programmaonderdelen van Gastvrij Overijssel. 

We delen in een hand-out de stand van zaken en we nodigen je uit mee te denken over onze gezamenlijke doelen voor de komende jaren. Deze hand-out kun je hieronder downloaden:

Wellicht ook interessant

Subsidie
Presentaties bijeenkomsten innovatieprogramma TOTO-2
Subsidie
Natuurlijk en groen ondernemen - inspiratie en stappenplan
Contact
Fill 1