Fill 1 Fill 1

Landelijk overleg toekomst bruine vloot/varend erfgoed

Op donderdag 23 juni vond onder leiding van gedeputeerde Van Hijum van Overijssel het eerste landelijke overleg tussen ministeries van EZK, OCW en IenW, provincies en vertegenwoordigers van de commerciële en niet-commerciële vloot plaats. Het overleg is ingezet op de wijze waarop dit belangrijke facet van ‘Hollands Glorie’ behouden, versterkt en eigentijds kan blijven. In de vergadering stonden de volgende facetten centraal:

  • Benutten potentieel;
  • Duurzaamheid en innovatie;
  • Financiering;
  • Erfgoed;
  • Opleiding.

De vergadering vond mede plaats door de grote belangstelling in de Tweede Kamer, die over dit onderwerp enkele moties heeft aangenomen. Ook kwam de vloot ter sprake in het Toerismedebat met de minister van EZK op 11 mei jongstleden.

In het najaar van 2022 zal het tweede overleg plaatsvinden. In de tussentijd werken onder meer de BBZ (Vereniging voor beroepschartervaart) en FVEN (Federatie Varend Erfgoed Nederland) met steun van de ministeries aan de uitvoering van de concrete agenda, die is gebaseerd op de genoemde punten.

Wellicht ook interessant

Subsidie
Presentaties bijeenkomsten innovatieprogramma TOTO-2
Subsidie
Natuurlijk en groen ondernemen - inspiratie en stappenplan
Contact
Fill 1