Fill 1 Fill 1

Inspiratienota: Elk landschap in Overijssel is óók een vrijetijdslandschap! 

Group 10 23 november 2022

In opdracht van Provincie Overijssel en Gastvrij Overijssel is de inspiratienota ‘Elk landschap in Overijssel is óók een vrijetijdslandschap!’ geschreven.

Het begrip ‘vrijetijdslandschappen’ biedt handvatten om de verbinding te slaan tussen enerzijds de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie en anderzijds de fysieke omgeving waarin die ontwikkelingen een plek moeten krijgen. Door het perspectief te nemen dat elke plek in meer of mindere mate in Overijssel een (potentieel) vrijetijdslandschap is, komen de waarden die van belang zijn voor een goed functionerende vrijetijdseconomie vroegtijdig in beeld en kunnen deze integraal in ruimtelijke planvorming en ontwikkeling mee te nemen. 

De inspiratienota is een samenwerking van NHL Stenden Hogeschool – ETFI, For the Love of Place, Kenniscentrum Kusttoerisme en Breda University of Applied Sciences, met dank aan Centre of Expertise, Toerism & Hospitality (CELTH).

Wellicht ook interessant

Subsidie
Presentaties bijeenkomsten innovatieprogramma TOTO-2
Subsidie
Natuurlijk en groen ondernemen - inspiratie en stappenplan
Contact
Fill 1