Fill 1 Fill 1

Eindverslag programma 2016-2019

Bekijk nu het eindverslag van programmaperiode 2016-2019 van Gastvrij Overijssel!

In het Programma Vrijetijdseconomie (VTE)  2016 – 2019 van Gastvrij Overijssel zijn speerpunten vertaald in een vijftal programmalijnen met per programmalijn een aantal deelprogramma’s. De partners van Gastvrij Overijssel hebben de ambitie uitgesproken om het marktaandeel op de binnenlandse markt te consolideren, dan wel te versterken en een groei te realiseren voor wat betreft het aandeel op de buitenlandse en zakelijke markt. Deze opgave is ambitieus en stevig. Het ‘eigen’ programma doet recht aan de unieke positie van Gastvrij Overijssel als netwerkorganisatie voor de vrijetijdseconomie. Onlangs heeft het onderzoeksbureau Dialogic de betekenis van deze wijze van samenwerking positief onderschreven en de Provincie Overijssel dan ook geadviseerd om Gastvrij Overijssel als platform en uitvoeringsorganisatie te koesteren.

Met het Eindverslag wil Gastvrij Overijssel verantwoording afleggen voor de wijze waarop het Programma Vrijetijdseconomie 2016-2019 is uitgevoerd en welke resultaten zijn behaald. Het bieden van maatwerk voor ondernemers, in combinatie met de verbinding naar stakeholders én de korte lijntjes naar overheden, heeft zich rijkelijk uitbetaald. Bekijk het eindverslag via de knop hieronder.

Wellicht ook interessant

Subsidie
Presentaties bijeenkomsten innovatieprogramma TOTO-2
Subsidie
Natuurlijk en groen ondernemen - inspiratie en stappenplan
Contact
Fill 1