Fill 1 Fill 1

Dagrecreactie blijkt een ‘vitale sector’ in Overijssel

Group 10 27 september 2022

Onderzoek van Bureau voor Ruimte en Vrije tijd, in opdracht van Gastvrij Overijssel geeft inzicht in de sterke kanten én kansen binnen de Overijsselse dagrecreatieve sector.

De dagrecreatieve sector, denk bijvoorbeeld aan zwembaden, pretparken en musea, is grotendeels vitaal. Dit betekent dat de voorzieningen er goed voor staan: de kwaliteit en het toekomstperspectief is hoog. Dat blijkt uit het oordeel van Bureau voor Ruimte en Vrije tijd op basis van enquêtes en bedrijfsbezoeken aan 158 bedrijven uit de sector.

Vitale sector

Een gemiddelde gebruiker van vrijetijdsvoorzieningen wil dat de voorziening er netjes uitziet en dat het een beetje anders dan anders is. De kwaliteit moet natuurlijk op-en-top zijn. Kortom; een vitale dagrecreatievoorziening. Een vitale toeristische bestemming heeft zowel een vitale dag- als verblijfsrecreatieve sector nodig. De toeristen die in Overijssel overnachten, willen genieten van dagrecreatieve voorzieningen, maar ook de eigen inwoner wil graag recreëren in de omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat dit in Overijssel dik op orde is; zowel op kwaliteit als toekomstperspectief scoren bedrijven en organisaties uit de sector positief. Slechts 11 procent is ‘niet vitaal’.

Goed ondernemerschap…

Het dagrecreatie aanbod in Overijssel is redelijk divers. Verschillende regio’s zijn voor verschillende doelgroepen uit de leefstijlvinder (leefstijlvinder.nl) interessant. Er liggen per regio kansen om vraag en aanbod van dag- en verblijfsrecreatie beter af te stemmen op de doelgroep. De meeste bedrijven zijn goed onderhouden, eigentijds en met een gunstige ligging. Ruim de helft van de bedrijven vertoont goed tot uitstekend (6%) ondernemerschap, wat zich uit in een goede online vindbaarheid, hogere investeringen en zicht op veranderingen in de markt. Ook zien bedrijven veelal een stijgende lijn ten aanzien van hun bedrijfsresultaten en bezoekersaantallen.

… maar online zichtbaarheid kan beter

De websites van bedrijven hebben soms een gedateerde uitstraling en het aantal online reviews is beperkt. Daarnaast heeft een deel van de bedrijven vaak geen duidelijke doelgroep voor ogen. Aandacht hiervoor kan bedrijven helpen groeien. Ook blijkt het een uitdaging voor besturen of verenigingen (van bijvoorbeeld musea) om jongere vrijwilligers of leden aan te trekken: de gemiddelde leeftijd van deze besturen is vaak hoog en het ondernemerschap ‘slapend’.

Personeelstekorten en subsidieafhankelijkheid vormen grote uitdaging

Een bekend probleem van deze tijd is ook in deze sector het personeelstekort. Voor ongeveer de helft van de bedrijven die met personeel werken is het moeilijk tot heel moeilijk om aan personeel te komen, met soms grote gevolgen: minder ruime openingstijden, minder service en minder omzet. Verder is een deel van de bedrijven in meer of mindere mate afhankelijk van subsidies en donaties. Ongeveer een derde van de bedrijven is nog niet bezig met duurzaamheid en veel bedrijven vinden het ook lastig om hiermee aan de slag te gaan. De verduurzamingsopgave komt echter ook op deze sector af en wordt met de stijgende energieprijzen voor een aantal deelsectoren des te dringender. Hoe kunnen we ondernemers faciliteren en stimuleren om hiermee aan de slag te gaan? Belangrijke opgaven waar op regionaal en lokaal niveau verder vervolg aan wordt gegeven om de sector ook in de toekomst vitaal te laten blijven.

Wellicht ook interessant

Subsidie
Presentaties bijeenkomsten innovatieprogramma TOTO-2
Subsidie
Natuurlijk en groen ondernemen - inspiratie en stappenplan
Contact
Fill 1