Fill 1 Fill 1
Innovatie & subsidie

Stimuleringsregeling – Groene entree

De kwaliteit van de groene omgeving in Overijssel is hèt visitekaartje vanuit de vrijetijdseconomie naar haar gasten. De vele campings, hotels e.a. presenteren zich binnen die groene omgeving zeer verschillend. Gastvrij Overijssel wil graag de kwalitatieve (groene – landschappelijke) uitstraling van deze VTE-bedrijven verbeteren. Daarom is deze stimuleringsregeling ontworpen, met een maximale bijdrage van € 4.900,-.

De Stimuleringsregeling

Deze regeling voorziet in het ondersteunen van een concreet maatwerkadvies voor de inrichting van het entree-gedeelte met landschappelijk passende – voornamelijk natuurlijke – elementen en een goede aansluiting op het omringende landschap.

Het maatwerkadvies bestaat tenminste uit één of meerdere foto’s van de huidige situatie, een schouw van het bedrijf, gesprek met de eigenaar, een inrichtingsschets van de gewenste situatie (zoveel mogelijk uitgaande van gebruik van natuurlijke materialen), een beplantingsadvies en eventueel advies over cultuurhistorische elementen.

De regeling is opgebouwd in twee lagen. De eerste laag voorziet in een bijdrage van 80% in de advieskosten met een maximum van € 2.400,-, op voorwaarde dat de aanvrager het advies ook uitvoert. Besluit u als aanvrager geen opvolging te geven, dan is de bijdrage aan de advieskosten 20% met een maximum van € 600,-.

Ten tweede voorziet de regeling in de uitvoering van het advies. De regeling dekt 25% van de kosten met een maximum van € 2.500,-. Het gaat dan vooral over uitvoeringskosten van beplantingsmateriaal en natuurlijke elementen en dus niet zozeer over “stenen” (bv parkeerplaatsen).

De regeling loopt nog tot en met 30 juni 2024. Instappen kan tot begin 2024. We adviseren om de aanvraag voor deze regeling voor medio maart in te dienen.

Aanmelden of meer informatie?

Contact
Fill 1